Werken op Ipads en Chromebooks

Engels vanaf groep 1

Nieuwsgierig zijn en ontdekken

Een positief klimaat!

Nieuws

14 July 2016

Techniekweken

Het afgelopen schooljaar hebben wij tweemaal over een techniekweek georganiseerd. Vanuit KWTO...

Lees meer

obs Willem Wilmink

Op basisschool Willem Wilmink bieden wij kinderen een stevige basis waarbij ze zich passend bij hun talenten en mogelijkheden ontwikkelen. Wij geven de kinderen een plezierige schoolloopbaan en een goede basis voor hun verdere maatschappelijke carrière.

Wij betrekken de kinderen bij hun eigen leerproces, wij leren de kinderen eigen doelen te stellen, eigen talenten te ontdekken en te gebruiken en 21e eeuwse vaardigheden toe te passen.

Kenmerkend voor onze school is de kleinschaligheid (kleine groepen) en de goede sfeer. Er is veel persoonlijke aandacht voor kinderen en de school heeft een enthousiast team met passie voor werk en kind. 

Het motto van onze school luidt:

Met plezier spelend en ontdekkend leren!