• OBS Willem Wilmink

  • De kleuteringang

  • Speeltoestel kleuterplein

  • Onze hal

14 July 2016

Techniekweken

Het afgelopen schooljaar hebben wij tweemaal over een techniekweek georganiseerd. Vanuit KWTO...

Lees meer

obs Willem Wilmink ........... een goede basis!

Het is ideaal: vlak bij huis naar een leuke en goede school gaan. Zo`n school is de Willem Wilmink. In onze vestiging aan de Hendrik Smeltweg vindt uw kind zeker z`n draai. Persoonlijke aandacht en hart voor elk kind maken dat mogelijk. Vanaf groep 1 krijgen alle leerlingen les in Engels als tweede taal.

Basisschool Willem Wilmink is een openbare school.
Wij zijn dan ook toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras, geslacht of andere kenmerken. Basisschool Willem Wilmink wil de openbaar onderwijs gedachte actief uitdragen en daar ook invulling aan geven.

Onze school maakt deel uit van de stichting Consent, de onderwijsorganisatie voor openbaar en speciaal basis en voortgezet onderwijs in Enschede. Het motto luidt:

Snel naar